หน้าแรก

18922736_1892099977745054_3153711312317510449_o

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยมีนายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอหนองหิน กล่าวต้อนรับและนายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหิน ส่วนราชการในอำเภอหนองหิน ให้บริการแก่เกษตรกร

<<กิจกรรมภาพ/ข่าวทั้งหมด>>

 

ข่าวเตือนภัยทางด้านการเกษตรข่าวรับสมัครงานและประกาศทั่วไป
  • Posts not found
 
  • Posts not found